Het is niet voor niets dat wij mensen vaak kiezen voor de gemakkelijke weg, ook wat emotionele keuzes betreft.
Veel mensen kiezen voor de ‘veilige’ keuzes in hun leven. Ze kiezen voor een situatie waar ze al (lang) in zitten. Ze kiezen voor een status quo wanneer het een relatie betreft. Waarom: omdat dat voor het idee (denken) een situatie is waar ze zich in bevinden en waarbij ze het gevoel hebben controle te hebben over die situatie.
Nieuwe situaties zijn beangstigend, beangstigend voor het idee dat het niet gaat lukken om datgene te krijgen wat je wil hebben. Beangstigend voor het idee dat in een nieuwe situatie nieuwe reacties en acties komen waarop je niet bent voorbereid (je zal moeten improviseren en de situatie moeten inschatten/aanvoelen)

Mensen zijn geneigd nieuwe situaties uit de weg te gaan, of (als het niet anders kan) op een zo eenvoudig mogelijke manier af te wimpelen. Je in een nieuwe situatie plaatsen is als in je nakie staan voor een groep kritische mensen die je commentaar gaan geven om wie je bent, zo beangstigend is het voor veel mensen.

Nieuwe situaties het hoofd bieden vergt een andere mind-set eentje waarbij je je angst overwint en je gesteund voelt door ‘the Universe’ dat de uitkomst altijd iets in je voordeel is. Is zo’n mind-set reëel? Ja dat is die wanneer je je niet meer druk maakt over wat anderen van je denken en wanneer je niet meer vaste ideeën hebt over wie je bent. Je wordt, als het ware, gedirigeerd door je intuïtie en gevoel.