wat is wetenschap, gezien vanuit een niet geschoolde persoon?
Het is in ieder geval een samenstelling van weten en scheppen(?) zoals de meeste mensen het zullen begrijpen is wetenschap een verzamelijk van kennis en ervaringen rondom een bepaald onderwerp. de hoeveelheid kennis en de diepte hier van zal aangeven in welke mate men iemand als een expert zal betitelen.
Hoe bouwen de wetenschap op? daar voor moeten we een onderscheid maken tussen persoonlijke kennis en ervaring en tussen mensen gedeelde kennis en ervaring die geaccepteerd is.
(vraag: is het geen wetenschap als het brokje kennis niet geaccepteerd wordt?)
Dit laatste is weer uit te splitsen in officieel vastgelegde kennis en on-officieel gedeelde kennis (ook wel common sense en wereld- of praktische wijsheid genoemd)
wat er verder nog aan vormen van kennis ‘opslag’ bestaat het draait er allemaal om dat het kennis en ervaring betreft welke een praktische waarde heeft en gedeeld (en al-dan-niet) geaccepteerd wordt door mensen.
Deze kennis zit uiteindelijk in de mensen. wanneer men het belang hiervan inziet zal men deze kennis vastleggen in media (tekst, audio, video spel enz.) maar let op! deze vastgelegde vorm van kennis is niet de (inhoudelijke) kennis, die bevind zich (nogmaals) IN de mensen
Over het wel of niet accepteren van wetenschappelijke kennis is het nodige nagedacht: de geïnstitutionaliseerde wetenschap geeft als recept dat officiële wetenschappelijke kennis pas als zodanig wordt geaccepteerd als deze kennis in de praktijk herhaaldelijk getoetst is waarbij het resultaat positief bevestigd is of (in de gefalsifieerde vorm) via andere wegen bewezen is wat het niet is.
Werkt acceptatie ook voor het individu ?
Dat hangt helemaal af van de manier hoe het individu omgaat met signalen van de leefwereld van hem of haar.

Is bijvoorbeeld iemand van mening dat de fysieke wereld de enige werkelijkheid is die er bestaat, dan zal die persoon waarschijnlijk geneigd zijn om kennis en ervaring op te doen door middel van concrete experimenten, uitprobeersels etc.