• Jezelf inhouden voor de goede vrede is de angst voor onvrede of geweld
  • Jezelf wegcijferen voor een ander is angst hebben dat de ander iets van je ziet wat niet bevalt
  • Jezelf opblazen is een angst om je werkelijke zelf te laten zien
  • Even zo is het gesteld met een ander niet kunnen uitstaan of zelfs haten, dat is angst om die zaken van jezelf onder ogen komen die ander naar je spiegelt
  • Sarcastisch of cynisch doen naar anderen is de angst om zaken te bekijken die niet stroken met je opvattingen.

Zo zie je dat alle gedragingen, die als niet gebalanceerd naar buiten komen, feitelijk hun grond hebben in angst, angst om naar jezelf te kijken en angst om jezelf onbevooroordeeld te accepteren voor wie je bent.
Je losmaken van angst begint dus met observatie- en acceptatie van jezelf.
Wat opvalt is het feit dat een diep gewortelde angst zich veelal uit in tegenover gesteld gedrag.