“…jouw eigen moeder was niet nodig om je geboren te laten worden…je eigen verlangen geboren te worden…wordt een voorstelling (in de geest) en die wordt begeerd en krijgt zo de vorm van iets tastbaars”
fragment uit Ik ben Zijn hoofdstuk 4 van Nisargadatta Maharaj

met deze gedachte kwam ik in een meditatie to het volgende:

Mijn bestaan is een keuze die ik heb gemaakt.
Ik Ben identiteit omdat ik heb gekozen daarvoor.
Ik heb vrijheid van keuze, ik heb totale vrijheid van keuze omdat ik deel heb aan het absolute (of ongemanifesteerde).
Ik ben een keuze van het ongemanifesteerde omdat het ongemanifesteerde dat als zodanig niet kan.
De ultieme keuze is opgeven van mijn identiteit.
Mensen hebben zoveel uitleg en begeleiding nodig in hun reis naar bevrijding omdat ze zoveel knopen in hun leven hebben gelegd.
Spiritualiteit is de keuze om deze knopen te ontwarren
Elke knoop is een stuk denkwerk en dit denkwerk kan een gedachte zijn als: “ik ben mijn bezitting”, “ik ben verliefd op…”, of “dit is zo omdat het…” , enzovoorts

Dat is de paradox van dit leven: ik ben de keuze en de keuze wil zichzelf begrijpen.