‘Ons intellect knipt alles open maar komt nooit aan de binnenkant’
Waarom denken zoveel mensen dan dat we met het instrument intellect zaken heel kunnen maken?
Sadhguru zegt: ‘we gebruiken een schaar om te naaien’ hij wijst op het feit dat het intellect heel goed zaken open kan maken (als metafoor van de schaar) om te kunnen bekijken hoe iets werkt of in elkaar zit. Wanneer we iets echter willen dichtmaken (laten helen) proberen we ook diezelfde schaar daar ook voor te gebruiken.
Is het dan gek dat datgene juist nog meer kapot gaat? Nee natuurlijk niet maar dat komt doordat je een schaar wil gebruiken om te naaien!
Neem als voorbeeld een situatie waarbij de ene persoon iets met de andere persoon heeft gedaan. In de existentiële realiteit (de realiteit waarin alle wezens en voorwerpen bestaan zoals ze zijn op zichzelf) is dat precies wat het is. Er gebeurt wat en dat heeft een bepaald gevolg en daarna gaat alles gewoon door met wat het is.
Wat gebeurt er in het intellect? het intellect gaat vragen stellen, en het gaat zaken aan elkaar koppelen in een poging te begrijpen wat er is gebeurt. Het intellect gaat in sommige gevallen theorieën bedenken of een verhaal maken van een gebeurtenis. 
Je ziet al dat binnenin het intellect de gebeurtenis veel groter wordt dan wat het is.
In ernstiger gevallen worden conclusies getrokken uit de gebeurtenis die weer gevolgen hebben in de existentiële realiteit.  Deze dimensie binnenin ons intellect heet de psychische realiteit.
Wanneer een mens met deze twee vormen van realiteit niet bekend is ontstaat meestal verwarring. De verwarring is letterlijk te zien als dat de twee vormen van realiteit in het hoofd van de persoon dwars door elkaar lopen, vandaar de verwarring. Als je dus de psychische realiteit aanziet voor de existentiële realiteit kan het voorkomen dat de (uit de hand gelopen) gedachte over een gebeurtenis voor jou net zo reëel is als de gebeurtenis zelf. De boosheid op de ander wordt daarmee ook de boze ander. Je ziet niet meer dat jij de ander in jouw psychische realiteit haat maar je meent te zien dat de ander jou werkelijk haat en je iets wil aandoen. Wanneer je hierop weer ageert lopen zaken snel uit de hand. De ander wordt verward of gaat reageren op jouw boosheid enz. De situatie gaat van een gebeurtenis naar een drama, en dat gebeurt allemaal binnenin het intellect.
Je gaat, met andere woorden, pijn met pijn bestrijden wat, uiteraard, nog meer pijn gaat opleveren.

De weg uit dit moeras is om te stoppen met gedachten en conclusies enz. in je intellect en de situatie gewoon te accepteren zoals die is. Op deze manier ga je de pijn met liefde bestrijden wat een veel effectievere manier van omgaan is en de mensheid naar een compleet ander niveau uittilt.