Het denken heeft een interessante eigenschap: het kan het moment gijzelen om met een totale focus het moment te evalueren en er een mogelijke actie voor uit te denken. Neem als voorbeeld je smartphone: wanneer je in gesprek met iemand bent of aan het werk en je smartphone geeft een ping op een push bericht of whatsapp dan zullen 9 van de 10 mensen direct hun aandacht vestigen op het bericht. Merk je dan ook dat je aandacht voor datgeen je mee bezig was even helemaal weg was?
Zo gaat dit de hele dag door, je bent ergens mee bezig en ineens, door een trigger, is je aandacht naar iets anders verschoven.

Het nut van ‘momentary highjack’

Deze eigenschap heeft hoogst waarschijnlijk met ons (geërfde) overlevingsmechanisme te maken om de (re)actie op het moment zo effectief mogelijk te maken zodat we kunnen overleven. Maar aangezien wij mensen tegenwoordig geen gevaren hebben te duchten (behalve misschien van andere mensen met gestoorde realiteitszin of het verkeer enz.) is deze functie, wanneer die tegenwoordig opduikt, soms een lastig ding.

Wanneer is ‘momentary highjack’ niet nuttig?

Het geval is dat deze functie nuttig kan zijn met spel en hobby maar wanneer het relaties betreft kan een ‘momentary highjack’ de hele realiteitszin van een of beide partners compleet vervormen. In dit soort gevallen kunnen situaties ontstaan die heel pijnlijk en soms beschamend zijn. Wanneer je later helder de situatie kan bekijken kun je tot de ontdekking komen dat je de hele situatie niet juist behandeld hebt, los van het feit hoe je je hebt gedragen naar de ander.

‘Momentary highjack’ en Ego

Wanneer je bovenop het pijnlijke- of gegeneerde gevoel wat je hebt over de gepasseerde situatie ook nog met Ego in de vorm van trots of superioriteitsgevoel te maken hebt wordt terug komen op de situatie helemaal pijnlijk. Het ego kan niet omgaan met situaties waar het zijn fouten moet toegeven of een ander ‘boven zich’ moet dulden. Natuurlijk is er geen goed of fout in dit moment, dat maakt het ego er van. Daarom wordt het zo moeilijk om ergens op terug te komen, het ego leidt gezichtsverlies en kan dat niet verkroppen.

Elke gedachte veranderd het moment

Wanneer je de hele tijd denkt aan wat je niet hebt-, wat je is aangedaan-, waarom je dit of dat niet hebt of kan of mag ben je die gedachte geworden en is het daarmee jouw realiteit (de gijzeling van het moment). Op dat moment ben jij degene die je onthoud van datgeen je denkt niet te hebben en ligt de verantwoordelijkheid niet meer bij die ander maar bij jouzelf. Dat geldt ook voor de ander wanneer die de situatie op een zelfde manier benaderd.

De andere kijk op ‘momentary highjack’

Mensen die een bepaalde mate van bewustzijn hebben verkregen- of ontwikkeld kunnen, op het moment dat er een gijzeling van het moment optreed, de notie hebben dat de situatie veranderd en dat zij daar zelf invloed op hebben. Een gijzeling van een moment is meestal ingegeven door een gedachte die is vorm gegeven door een emotie (emoties zijn gedachten die op een andere manier lichamelijk worden geuit)
Emoties zijn veelal een zeer krachtige motivatie voor actie. Je bewust hier van zijn kan je besluiten om, ondanks de druk die de emotie op je uitoefent, toch een andere reactie te geven. Het vergt kracht en moed om uit de emotie te stappen maar het kan jezelf en de ander(en) een heleboel positiefs opleveren wanneer je tot de ontdekking komt dat het moment gegijzeld is door een gedachte die hier geen nut heeft.