Ik ben de leegte die aanschouwd, mijn bewustzijn weerspiegeld mijn manifestaties van eindigheid in oneindigheid.
Ik ben en zal ‘altijd’ zijn bij gebrek aan concepten om me uit te drukken omdat dit onmogelijk is.

Taal en woorden kunnen concepten en inhoudelijkheid uitdrukken, dat is de gewone zin van het woord, maar je kan taal en woorden ook gebruiken om ervaringen over te brengen, puur door de gevoelsmatige aspecten van taal en  woorden te gebruiken. Deze vorm van communicatie is veel gebruikt door mystici en andere wijze mensen.

Een zelf-geactualiseerd  persoon reageert op actualiteit, zuiver uit opmerkzaamheid of nieuwsgierigheid. Een niet zelf-geactualiseerd  persoon reageert op gedachten over actualiteit.

Zodra het denken beschrijvingen of voorspelling gaat maken legt het een gedacht patroon over de realiteit, dit patroon kan op zijn beurt het uitgangspunt worden voor verder denkwerk over de realiteit, je dit realiseren en bewust zijn is je ‘waarheidselixir’ om de overeenkomst te zien tussen het gedachte en de realiteit 
Hoe groter de afwijking van het gedachte en de realiteit, des te groter zal het lijden zijn.

Spiritualiteit betekent een onderzoek naar de binnenkant en correcties maken op afwijkingen om uiteindelijk in sync te komen met de realiteit (buitenkant).