De mens van tegenwoordig heeft zichzelf verrijkt met allerlei technologische zaken die ons (uiterlijk) leven vergemakkelijkt en verrijkt (wat dat inhoud?) Toch is de gemiddelde mens niet altijd tevreden met zichzelf, kijk maar eens naar andere mensen die rondom je leven, wanneer je buiten loopt of ergens heen gaat. Sommige mensen hebben lange (ontevreden) gezichten en gaan zichtbaar gebukt onder psychische en/of lichamelijke lasten.
Is de realiteit zo moeilijk te beleven?

De realiteit beleven

De realiteit is datgene wat ons elke dag voorhanden is, het is alles wat we binnen-, en buiten ons ervaren. De realiteit is een dimensie waarin wij ons lichamelijk begeven. Met lichamelijk bedoel ik hierbij de definitie van lichamelijkheid zoals de yoga die kent, deze is gedefinieerd als de vijf manifestaties van het bewustzijn in de vorm van lichamelijkheid genaamd Kosha’s, link 2

Beleven van de realiteit

De realiteit is wat die is, aanvaarden is een eis voor een gelukkig en ongecompliceerd leven. Verzet of afwijzen (van de realiteit) kost je je goede leven, de realiteit zal je dan dwingen om haar onder ogen te komen, dit wordt lijden genoemd.

De ervaring van realiteit

De realiteit is te ervaren wat meer is dan hier over nadenken. De hedendaagse mens denkt nog te vaak dat de realiteit gedacht kan worden als substituut voor beleven.
Op deze manier in het leven staan is een half leven leven. Je lichaam is het fysieke voertuig voor deze realiteit. Je lichaam zal je altijd objectief aangeven hoe goed je ‘in sync’ bent met deze realiteit. Alle disbalans zal zich direct vertalen in lichamelijke uitdrukking zoals een ongemak, pijn, gevoel en in sommige gevallen emotie (deze laatste is sterk verwant aan het mentale lichaam)

De rol van het lichaam

De realiteit is objectief te beleven, dit kan wanneer je zonder oordeel-, idee of emotie de buitenwereld op je in laat werken. Deze manier van beleven is ons mensen ontschoten, wij hebben ons afgeleerd om puur in het hier-en-nu te zijn. Onze opvoeding en maatschappij leggen sinds eeuwen de nadruk op het idee dat wij als mens met ons denken los staan van de realiteit, met als gevolg dat het idee in de mensheid heeft wortel geschoten dat een mens maar ongestraft alles kan- en mag denken zonder dat dit repercussies heeft op de realiteit en je leven.

Lichaam en realiteit

Feit is dat het fysieke lichaam en het mentale lichaam innig met elkaar verbonden en verstrengeld zijn, een gedachte heeft een uitwerking op het fysieke lichaam en andersom. Hoe deze verbinding in zijn werk gaat is ons niet bekend, de wetenschappen menen verklaringen te hebben voor de werking van ons lichaam en de zintuigen maar er is wetenschappelijk geen verklaring gevonden voor het feit dat we ons bewust zijn van onszelf en hoe het mogelijk is dat we de realiteit zintuigelijk kunnen ervaren. (tot nu toe)

(weer) in contact komen met de realiteit

Hoe kun je er achter komen of je leven ‘in-sync’ is met de realiteit? door gewoonweg naar je lichaam te luisteren. Je lichaam is ‘the proof of the pudding’ wanneer je lichaam je verteld dat er issues zijn (in de vorm van ziekte-, lichamelijke ongemakken-, stress-, onrust-, last-, druk- enz. ) dan is er iets aan de hand met de manier waarop je je in het leven uitdrukt.
Door introspectie kan je er achter komen wat er aan schort, dit vereist echter wel een scherp en onbevooroordeeld luisteren naar jezelf en een scherp en ongekleurd intellect welke je nodig hebt om zaken van elkaar te onderscheiden.

Hoe verkrijg je zo’n scherp intellect en een goede afstemming met je lichaam?

  • Voeding, goede voeding is die welke onbehandeld is met insecticide-, onbewerkt is met allerlei additionele smaakstoffen en conservering middelen, in het kort is goede voeding afkomstig van goed leven (planten- en dieren die met respect behandeld zijn en een goed leven hebben gehad). Goede voeding en voedingssoorten in de juiste verhouding (veel groente en fruit, weinig vlees) resulteren in een helderder denken dan voorheen en zal afstralen op je lijf en je uiterlijk (je ziet er beter uit en je voelt je beter)
  • Breng verandering in je patronen, in je voeding- maar ook in je denk- en gedrag patronen. Stop met verslavingen en zaken die je weinig goeds brengen zoals roken, veel drinken enz. Ook bewerkte fruitsappen-, energie drankjes en frisdranken dragen bij aan een ‘bewolkte beleving van de dag’
  • Beweeg!, breng je lichaam in beweging, daar is het voor gebouwd. Met regelmatige beweging zal je gaan merken dat je denken helderder wordt en je lichaam soepel en energie rijk wordt.
  • ‘Verlicht je geest’ wat inhoud dat je hebt geleerd alle conditionering en verbuigingen van je denken ten opzichte van de realiteit te doorzien.
  • Hersteld contact met je innerlijk wat neerkomt op je leven leven zoals een kind van pakweg 5 jaar dat doet; dit is leven in het moment en de realiteit tot je innerlijk laten binnenkomen zoals die is. dit zal zich vertalen in een puur en gelukzalig gevoel dat je leeft en dingen doet vanuit je essentie, dit geeft elk moment plezier energie
  • Neem afstand van alle conceptuele denken en willen, tevens afstand houden van alle dwangmatige en aangevoerde ideeën en concepten die niet door je eigen ervaring tot je zijn gekomen. Werkelijk weten komt uit je eigen ervaring, dat is voldoende om volledig te leven. De rest is andermans ervaren en denken wat ballast en overbodige informatie is die je niet zelf hebt doorleeft; waarom zou je de realiteit ervaren door andermans ervaren?