Elke dag hebben we als mens te maken met allerlei situaties. Onze manier van hier mee omgaan is per mens verschillend. de ene mens reageert op een situatie als op elke willekeurige andere terwijl de ander elke situatie op een unieke manier benaderd. waar komen deze verschillende benaderingen vandaan?

Begrip van de werkelijkheid

Wat is dat idee dat we alles moeten begrijpen, ik snap dat het net zoiets is als het stillen van een honger maar daarmee zou het niet alles, of het enige bepalende in je leven moeten zijn. Hier in deze realiteit leven is veel meer dan dat. Gewoonweg aanwezig zijn en de werkelijkheid op je in laten werken is veel bevredigender dan theorieën opstellen over de werkelijkheid en daarbij zeggen: “Zo is het” je zegt daarmee in feite: ” ik weet hoe het moet en jullie doen het allemaal niet goed”
Wat een arrogantie om te beweren dat jij met je denken alles kan weten en zijn!!

Bepaal ik de wereld of bepaald de wereld mij?

Laat niet een idee of ‘de waarheid’ je leven bepalen maar laat je bestaan en je interactie met de wereld je bestaan leiden! Dat is veel gemakkelijker en geeft je veel meer voldoening. Leven naar het idee ‘het beste doen’ of volgens een norm of ethisch beginsel is leven naar een idee, je leeft in reactie op je denken en ontleent daar waarde aan. Deze kan je dit niet geven, alleen de realiteit op je laten inwerken en accepteren geeft je werkelijke voldoening. Weet dat je leeft in een ecosysteem welke we de wereld en het universum noemen.

Leven vanuit nu

Weten dat je van de realiteit niets weet en je met je menselijke intellect ook nooit zal begrijpen is een diep inzicht in onze plaats in de wereld. Leef met anderen in de wereld en communiceer met de wereld op een onbevooroordeelde- en open manier. Leven op deze wijze geeft een leven, dagelijks of zelfs nog frequenter, je telkens nieuwe inzichten welke je op hun beurt meer voldoening geven dan je je nu kan voorstellen omdat ons ‘afgebakende leventje’ bepaald is door onze overtuigingen, ideeën en waarden waar we met moeite afscheid van kunnen nemen. Alles wat wij menen te weten over de wereld is een mentale constructie, elke mentale constructie is statisch en niet ‘in sync’ met de werkelijkheid.

Stop de auto-pilot

Pas als je al die oude zekerheden laat voor wat ze zijn en je bereid bent om de wereld open en onbevooroordeeld op je in te laten werken krijg je iets wat je een hele tijd niet meer hebt gevoeld en beleefd: bestaan in haar totale omvang zoals je die altijd al gekend hebt als kind voordat de ‘wereld van concepten’ je waarneming en beleving in wolken, mist en sluiers hulde.

De wereld is een speeltuin

Inderdaad de wereld is een grote speeltuin, van kleins af aan speel je daar al in en heb je je van alles eigen gemaakt: ideeën, gedragingen, reactievormen enz. Volwassenen spelen nog steeds in die wereld, alleen zijn de meeste volwassenen veel te serieus. Ze menen dat het leven een ernstige aangelegenheid is waarbij elke actie en reactie met veel voorbereidingen en serieuze aandacht moet worden uitgevoerd. Toch laten velen zich (nog steeds) met zand onder strooien door anderen of wordt het speeltje afgepakt door een ander die brutaler is of minder waarde hecht aan omgangsvormen. Sommige mensen reageren hierop apathisch of roepen dan: “ik vind dat niet leuk” of “jij bent niet eerlijk” ze leggen dus de verantwoordelijkheid voor datgeen er gebeurt bij een ander neer.

Neem verantwoording voor je eigen leven

Hoe waar is het om te ontdekken dat heel veel gedrag wat je vertoond al tijdens je kindertijd is ontstaan, hoe veel komt het niet voor dat je je daar niet van bewust bent en je dit gedrag nog steeds vertoont? De verantwoordelijkheid voor jouw leven ligt bij jou en alleen bij jou, neem die verantwoordelijkheid en stop ermee die in andermans schoenen te schuiven!

Gooi het onbewuste en ondoordacht leven vanuit de automatische piloot van je af en laat je diepste innerlijk stralen. Ik wens iedereen een heerlijke tijd, niet alleen nu met Pasen maar ook voor de rest van je leven ☀️