Wai is kennis, waar komt het vandaan? Hoe komt de kennis in ons, en waarom kunnen we kennis universeel gebruiken?

Markeerpunt

Kennis is in feite niets anders dan een placemarker voor een bepaalde herinnering, het is het kaartenbak systeem van je wezen.
Wat wij met kennis proberen te doen is een bepaalde ervaring die we menen te begrijpen opslaan in een logisch systeem, het begrip zit hem in de logica van het systeem en niet zozeer in de inhoud.

Consequentie van systeemdenken

De consequentie van dit inzicht is dat je niet enorme bergen informatie hoeft te verzamelen om tot inzicht te komen. Je moet wel wat informatie verzamelen om tot een systeem te komen want een systeem is een leeg raamwerk zonder inhoud, maar een beetje goed uitgesorteerde inhoud kan het hele raamwerk creëeren en daarmee jou als wezen het begrip geven van de mechanismen van het universum.

Kennis is dus in het kort: de logica van de verbindingen tussen informatie (blokken)

en Inzicht?

Kennis en inzicht zijn complementair aan elkaar want inzicht kan net zomin als kennis zonder inhoud, de inhoud van inzicht is kennis, inzicht heeft zijn eigen logica en systeem maar in wezen is de globale werking vergelijkbaar met die van kennis.