Alle concepten over zelf of het zelf, dus al die concepten over een identiteit hebben de mens al vanaf het begin der tijden gefascineerd. 

Identiteit gezien vanuit historische stromingen

Zowel vanuit religieuze- en spirituele richtingen als sinds enkele eeuwen door de psychologie en menswetenschappen zijn er beschrijvingen en concepten opgesteld met wel- of niet een claim de waarheid te beschrijven.
Hoe waardevol zijn deze inzichten en waarop zijn ze gebaseerd? in deze blog deel ik mijn eigen concepten rondom identiteit, deze identiteit heb ik toegespitst op de waarnemer , reden hiervoor zit hem in de persoonlijke notie rondom identiteit. Ikzelf heb het idee dat de waarnemer de notie van identiteit het dichtst benaderd, dit is een idee wat ik heb opgedaan vanuit de Advaita Vedanta en het Boeddhisme.

De waarnemer en de (sub)atomaire wereld

Is de getuige of waarnemer in spirituele zin een echte onpartijdige waarnemer die niet invloed heeft op het waargenomene zoals het is vastgesteld in kwantum mechanica? Zo ja dat rijst de conclusie dat alleen materie (is energie in vorm) invloed uitoefent op de realiteit. Is dit dan het antwoord wat de fysica al sinds een eeuw zoekt?

De onbewogen beweger

De term onbewogen beweger is afkomstig van Aristoteles die hem in het leven heeft geroepen om te verklaren hoe het mogelijk is dat actie of beweging kan zijn ontstaan vanuit niets. Vanuit de logica komen we met dit begrip in een moeras terecht want vanuit ons intellect zijn we geprogrammeerd te denken dat elke actie een reactie of tegen-actie oproept. Een onbewogen beweger is in dit geval een roze olifant oftewel een anomalie. wat is hier aan de hand?

Ons intellect en de waarnemer

Wat is de waarnemer of getuige? Is het geen energie, wat is het dan, leegte? Ons intellect kan hier niets mee en wordt compleet op zichzelf terug geworpen, ze kan niet omgaan met non-concepten, ze heeft geen notie van subjectiviteit anders dan als entiteit waarmee of waartegen geobjectiveerd kan worden. Dit zijn de meest raadselachtige zaken die een mens zich kan voorstellen, maar elke voorstelling is realiteit en alles kan in principe zijn. De geest beweegt zich in zuivere potentie en dit is een onvoorstelbaar proces.

De manifestatie uit het absolute

Het absolute zelf heeft geen eigenschappen noch adjectieven. Dat kan ook niet want dan zou het een object worden en dat is gewoonweg onmogelijk. Het onvoorstelbare schuilt hem er in dat het bewustzijn zichzelf wel kan ervaren als subject. Het bewustzijn kan waarnemen dat het individu eigenschappen heeft en gedrag ten toon spreid. Het doet dit doordat het een manifestatie is van het on-gemanifesteerde. Elke manifestatie ‘creëert’ een dualiteit: dat wat niet is, is ‘buiten’, en het individu ervaart dit als niet-zelf. Zelf bestaat dus bij de gratie van haar tegenpool, haar niet-zelf: feitelijk is dit alles wat het individu als niet-mij ervaart.

De waarnemer concreet

Ik ben leven, ik ben zijn, puur onversneden zijn.
Deze notitie is ondeelbaar onverwoestbaar  en onuitwisbaar.
Zuiver zijn is onvermengd met…, Het kan nooit mengen want het is alles in één.
Ik ben lichamelijk-, mijn ervaring, alles wat via mijn zintuigen binnenkomt, alles wat ik voel en alles wat ik herinner en op zijn beurt weer gevoelens opwekt. Dit alles is mijn ervaring is mijn zijn als vorm als lichaam, de waarnemer is dit proces.

Aankleden

Wanneer je je als mens vereenzelvigd met je vorm (lichaam), krijg je behoefte aan vastigheden. Dit betekent dat je de behoefte krijgt om alles wat deze vorm bestendigd of definieert vast te houden, het is een psychologisch middel om jezelf te bekleden. Op deze manier wordt het individu geboren en de persoon gecreëerd, de persoon is een creatie, de waarnemer is een creatie, alleen is deze laatste op een ander niveau (lees niet concreet) gecreëerd.
Wij leren vanaf onze geboorte om te gaan met de realiteit op deze manier, het is een proces van wording wat al vanaf het ontstaan van de denkende mens is gecreëerd en het is het meest voor de hand liggende concept. het heeft ons in al die millennia geholpen onszelf vorm te geven en te bestendigen. 

Ontwikkeling van het bewustzijn

Naarmate de mensheid op het punt is aangeland dat ze zich beseft dat wij als soort onze eigen leefomgeving om zeep helpen ontstaan het besef dat wij als mensheid iets moeten doen aan dit proces. We realiseren ons dat wij ons denken en handelen moeten veranderen willen we kunnen overleven. dit proces vereist een bewustzijn verandering in alle mensen.