Ooit gemerkt dat je hele gedeelten van de dag op de automatische piloot hebt doorgebracht? er is wellicht een reden voor, maar is er ook een andere manier van leven? Deze blogentry gaat over het fenomeen ‘automatische piloot’ en andere manieren van beleven.

De automatische piloot, de kracht van de routine

Wij zijn allen bekend met het fenomeen ‘automatische piloot’. Deze automatische piloot zorgt ook voor dat de energie die nodig is voor het in stand houden van deze vorm van lichaam en geest op een zeer efficiënte manier en betrekkelijk foutloos wordt uitgevoerd. Naast deze taken is de automatische piloot ook werkzaam op het gebied van routinematige zaken in het leven. Op een gegeven moment ontdek je dat het grootste gedeelte van het leven bestaat uit routines. De hele lichamelijke beleving is een grote aaneenschakeling van routines en subroutines waarvan de meeste zich onbewust afspelen.

Wanneer routines breken

Doordat wij als mens voornamelijk acteren op de automatische piloot, blijft er gewoonlijk andere energie over om buiten de routine te stoppen of te kijken. Verandering treedt op wanneer de routines door externe factoren breken of je een bewuste keuze maakt om een routine te breken of te veranderen. In deze momenten van verandering is er een mogelijkheid dat je je werkelijke wezenlijkheid kan aanschouwen.
Het lijkt er dus op dat bij het verbreken van routines er energie vrijkomt om bijzondere zaken te bewerkstelligen.

Leven in toen (verleden)

Wanneer je kiest om in het verleden te leven zal je merken dat je beperkt bent tot het telkens opnieuw ‘doorleven’ van de zaken uit het verleden die zijn opgeslagen uit het verleden. Aangezien ons geheugen niet alles tot in details heeft opgeslagen (we hebben het hier over ons ‘standaard’ alledaags geheugen van de mens) en grote delen, van wat ons lichaam meemaakt, door filtering ons geheugen nog niet eens bereikt, is deze manier van leven een zeer persoonlijke en beperkte levenswijze.

Leven in later (toekomst)

Wat betreft de toekomst is de levenswijze wellicht nog beperkter want alles in de toekomst heeft nog niet plaatsgevonden. De toekomst is een zuivere fictie van onze geest, ze heeft als inhoud zaken uit het geheugen en zaken uit onze fantasie die sterk leunt op ons geheugen om ze te creëren.

De rol van emoties in de beleving

Alvorens ik verder ga met het heden (Nu) wil ik even uitweiden over de rol van emoties in onze beleving. Emoties zijn zuiver reactieve reflecties op een beleving in de geest. Dit houd in dat alles wat beleefd wordt mogelijk met een emotionele reactie begeleid wordt.
Een beleving uit het verleden die begeleid is door een emotie zal bij herbeleving vaak dezelfde emotie oproepen. Andersom is het zo dat een emotie op zijn beurt weer een herinnering oproept wanneer deze gekoppeld is aan een (veelal sterke) reactie op een gebeurtenis.

Emotie en filtering

Het is goed te begrijpen dat leven in het verleden veelal meer met emoties begeleid is vanwege het feit dat herbeleving van zaken uit het verleden in de eerste plaats gefilterd zijn  en daarnaast ook veelal gekozen zijn tot herbeleving vanwege een bepaalde trigger. In mijn eigen beleving zijn dit meestal de leukste of juist meest enge- of vervelende herinneringen die naar boven komen. Dit geldt ook voor fantasieën over de toekomst die meestal keuzes zijn omdat ze juist je plezier doen of omdat je je ergens zorgen over maakt.

Leven in Nu (heden)

Wanneer je kiest om in het heden (Nu) te leven met volledige aandacht (en focus) op dit moment, zal de beleving het meest rijk zijn omdat je meer prikkels binnen zal krijgen (speciaal wanneer je mindfull in het nu bent). Naast het feit dat het Nu niet onder controle is van je geest (wat het verleden en toekomst wel zijn) is het Nu ook de enige plek waar je daadwerkelijk actief kan zijn en, met volledige aandacht en bewustzijn, je eigen werkelijkheid creëert.
Met andere woorden: het Heden is de meest flexibele plek om te zijn en geeft je de kans actief bij te sturen op alles wat er op dat moment gebeurt.

Grotere beleving

In het Heden zijn ook meerdere (interne) systemen in je wezen actief (ik noem hier bewust wezen omdat ik van mening ben dat er meer systemen in je wezen bestaan dan alleen de fysieke systemen die ons uit de wetenschap bekend zijn) Deze systemen spelen allemaal een rol on de beleving van het NU dus ook om deze reden is het beleven vanuit het heden de meest volle-.

Mindfull leven

Nu is deze informatie die ik hier geef al eeuwen bekend en feitelijk trap ik hier dus een open deur in maar toch heb ik het gevoel en idee dat ik dit zo naar buiten moet brengen omdat elke optiek op dit onderwerp mensen weer op andere gedachten brengt. De Boeddha is de eerst en meest bekende historische figuur van importantie die ons heeft meegegeven dat er een remedie is tegen ons lijden (dat is wat we feitelijk ervaren wanneer we in het verleden of in de toekomst leven). De remedie is mindfull in het heden leven, en wel op een dergelijke manier dat je alle leven op een waardige manier benaderd en mededogen hebt voor alles en iedereen.
Dat het precies mindfull is heeft een reden: door mindfull in het leven te staan ben je opmerkzaam voor alles wat je overkomt en stem je je zintuigen volledig af op alles, zonder al te veel filtering. Mijn indruk is dat je met filtering leert omgaan naarmate je meer mindfull in het Nu kan leven.