Het ik is een concept, opgebouwd uit ontelbare noties die inhoudelijk allemaal verwijzen naar momenten waarop een wezen bewust is van zijn/haar bestaan. De geest (het denken en voelen) construeert van deze noties een samenhangend geheel concept wat wordt aangeduid met ‘ik’

Hoe is zoiets als ‘geest’ (daargelaten hoe dit ontstaat en wat geest als zodanig is) hier een samenhangend geheel van maakt is niet duidelijk maar het proces wat dit inhoud duiden we meestal aan met ‘geheugen’

Verklaring rondom geheugen zijn door denkers uit alle tijden toegespitst op onderwerpen als holografie en deze theorieën lijken de werking van geheugen te verklaren…

Ieder mens is behept met geest en ieder individu (de manifestatie in een levende vorm) heeft notie hiervan om zijn/haar eigen manier-, uiting- en niveau (van bewustzijn) hiermee suggereer ik dat geest en bewustzijn met elkaar verband houden, wat is dat verband?