Wij mensen ervaren vaak een pijn in ons lichaam of door ons denken en voelen. Waardoor ontstaat die pijn?

De pijn van het menselijk lijden is gelegen in het feit dat wij spontaan opgekomen vorm (in de realiteit, vaak in de vorm van een idee, of gemanifesteerd als een situatie in de wereld) willen continueren wanneer deze ons bevalt, of deze vorm zo snel mogelijk willen negeren of kwijtraken wanneer ze ons niet bevalt. In beide gevallen grijpen wij als manifestatie die wij zelf ook zijn in, in het manifest wat de wereld in wezen is.

Met dit ingrijpen duwen we als het ware tegen de energieën van het universum vanuit egoïstisch perspectief. Wij willen als gemanifesteerd ego ons ego inbedden in een omgeving die ons bevalt. Alles wat niet aan die criteria voldoet moet opgeruimd of weggeruimd worden.

Wat wij niet zien is dat deze ingreep in de universele flow van alle energie in het universum een disbalans veroorzaakt in deze flow, deze disbalans zal een tegengestelde kracht geven aan datgene wat deze disbalans veroorzaakt, het egoïstisch construct wat wij in onszelf hebben gecreëerd met ons denken en geheugen. Dit veroorzaakt de pijn die wij als lijden ervaren.

De ‘oplossing’ is dus heel simpel: ga niet tegen de flow van het universum in want daarmee creëer je disbalans of karma. Hoe doe je dit? door te luisteren naar je lichaam, het lichaam heeft een eigen wijsheid, kijk maar naar de planten- en dieren wereld. Daar is alles in balans doordat planten en dieren niet die mentale capaciteiten bezitten die de mens bezit. Zodoende kan een plant of dier vanuit zijn natuur geen disbalans veroorzaken in het universum behalve dan de disbalans die door het bestaan zelf teweeg wordt gebracht (dat is een onderwerp voor een andere blog).

De mens is door haar eigen nieuwsgierigheid zo uit balans geraakt (door ons bijna helemaal te richten op onze mentale capaciteiten) dat wij nu die disbalans werkelijk beginnen te ervaren als lijden of in mildere vormen als ongemak. Wij moeten deze wijsheid van het lichaam (en het hart) weer opnieuw ontdekken en in onszelf laten opbloeien zodat we in harmonie met de flow kunnen leven.