Bewustzijn is het vormloze waarin alle vormen verschijnen, deze verschijning doet zich aan mij voor; ik ben de kenner van dit alles die zelf zonder grond is, ik ben niet een product van een vader of moeder, ik ben niet een object wat zich aan het bewustzijn presenteert, ik ben, en dit Zijn ontstaat door gewaarzijn van alle zintuigelijke indrukken, alle gedachten en gevoelens. Maar ik kan mij daarmee niet vereenzelvigen want in ben de kennendheid die zelf geen ontstaan heeft en nooit vergankelijk kan zijn, wat elk object in wezen wel is.

Wij mensen worden geboren met een set eigenschappen waarmee wij de wereld in treden en waar wij deze wereld aan afmeten. Al deze eigenschappen zijn inherent aan de manifestatie die wij ons bewust zijn. Zie die bewustwording daarvan als een gevolg van deze gemanifesteerd-heid niet als oorzaak!

Problemen die mensen in hun leven ondervinden zijn allemaal afgeleiden van onze manier van kennen die wij foutief aanzien als onszelf. Wij zijn niet die dingen die wij waarnemen, wij zijn niet die veranderlijkheden, nee ons wezen is die achtergrond of ingrond waaraan dit alles zich voordoet. Zie dat je wezen oneindig en ongebonden is en realiseer dat dit werkelijke vrijheid is! De vrijheid huist niet in de manifestatie maar in het ongemanifesteerde, realiseer je dat Zijn ‘huist in dit moment’ maar niet als object maar als kennendheid.