• Je moet leren onderscheiden om te kunnen zien dat onderscheid een illusie is
 • Niets bestaat op zichzelf behalve dat
 • Dat waar je in gelooft is de waarheid
 • De essentie ligt in de paradox
 • ‘Niets is werkelijk’
 • Geleefde werkelijkheid is een spel der elementen
 • Dat wat zich uitdrukt in Zijn en niet-Zijn is absoluut.
 • Absoluut is ongedefinieerd, oneindig, af, en niet af, altijd in wording en niet gemanifesteerd
 • Absoluut is als een black hole uit de fysica, het is en is niet, een volmaakte paradox
 • Het volgen van deze weg, veronderstelt een andere of ontelbare wegen, waarom bewandel ik deze terwijl ik me tegelijkertijd gewaar ben van al die anderen?
 • Wat is het verschil tussen 1, 2, 85 of 32459874? Antwoord: onderscheiding
 • Één is van veel niet te scheiden
 • Jij en ik zijn verbonden in vorm, zonder vorm geen ik
 • Het geheim van het leven ligt in de paradox
 • Gedachten zijn omtrekkende bewegingen rondom niets
 • Elk antwoord wekt vragen op waarbij het antwoord zich in wezen nietig verklaard, waaruit volgt dat vragen ook nietig zijn daar ze uit de behoefte naar een antwoord voortkomen. Oftewel niets, creëert niets in oneindige cirkelgang. Wat is dan de notie daar van?
 • Denken is als een anker in het luchtledige
 • Een goede uitleg is de beste benadering, het zal ‘het’ nooit bereiken maar wel een idee geven van dat wat inhoudsloos-, betekenisloos is.
 • Identiteit behoeft geen object
 • Iedere benoeming is een aanduiding voor onderscheid
 • Een paradox is een speciaal type vraag; in een normale vraag zit haar antwoord vervat, een paradox onttrekt zich aan deze eigenschap