Een oordeel ontstaat wanneer een- of iets anders je iets doet, het raakt je. En in dat raken wordt je je gewaar van de andersheid en gemis in jezelf van wat die of dat andere je laat zien.

Een oordeel is dus gebaseerd op onderscheid en ervaren van verschil en dit verschil doet je wat, het voelt meestal ongemakkelijk en dat is iets wat de meeste mensen liefst zo snel mogelijk uit de weg willen gaan.

Een reactie op een oordeel is dus vaak een beweging waarmee je die of dat andere wegduwt; je wil niet geconfronteerd worden met die andere manier van zijn en wil dat alles weer is zoals het was, dan hoeft er niet meer gewerkt te worden aan mij en heb ik het idee dat het allemaal goed genoeg is.

De praktijk is echter dat jij en ik een uniek wezen zijn, in onze uniekheid munten we in bepaalde zaken uit en in andere schieten we tekort. We missen de compassie en inzicht in dit feit en voelen ons dan vaak inferieur.

Oordelen zijn onze ingebouwde hulpmiddelen om onszelf te verbeteren, om onszelf nieuwe aspecten van het leven eigen te maken alleen duwen we die liever weg omdat we ons al zo druk en geleefd voelen. We willen liever dat alles in een keer goed is en dat we totale rust en vrede opgediend krijgen zodat we in een gelukzalig gevoel van weldaad en oplossen kunnen wegglijden.