Een dier kent één modus van bestaan

Een mens kent twee modi: persoonlijk bestaan en niet persoonlijk bestaan, de oorzaak van dit verschil tussen mens en dier is gelegen in de complexiteit van het menselijk bewustzijn. De algemene regel met bewustzijn is: hoe complexer, hoe dieper en meer gelaagd: echter de gelaagdheid komt tot stand door het onderscheid waartoe de menselijke geest in staat is in tegenstelling tot de dierlijke geest (dat is een menselijke aanname)

De geest heeft als eigenschap dat ze één word met waar ze op gefocust is.

De mate van begrip en inzicht in die staat is afhankelijk van de reikwijdte van de geest. De geest is per definitie een beperking van dat wat geen beperkingen kent (de werkelijkheid) en de mate van beperking bepaald dan ook de mate van begrip. Deze grenzen kunnen met leren en beoefenen worden opgerekt maar de grote grap van dit alles is dat bewustzijn zelf hiervan geen begrip noch onbegrip heeft want begrijpen is een mentale of geestelijke aangelegenheid.

Als iemand dus zegt: ik begrijp jou niet dan word daarmee bedoeld dat de waarneming van wie jij bent en wat jij doet niet- of niet geheel binnen het raamwerk van de geest van diegene valt. Jij bent dus in een zeker zin een spiegel voor het tonen van aspecten van je-zelf (en die van de ander) die je nog niet eerder had opgemerkt.