Binnen en buiten zijn een mentale constructie. Het denken is als een mes welke op het snijvlak de eenheid verdeelt in binnen en buiten. Wat definieert binnen en buiten? Het enige verschil tussen de twee is dat binnen volgens het denken een eindige ruimte is en buiten oneindig. Daarmee verdeeld het denken dat-wat-er-is in ‘begrijpbare zaken’ weliswaar gebeurt dat onderscheid alleen in het denken want daar buiten is het onderscheid er gewoonweg niet.

Het ironische aan het denken in binnen- en buiten is dat het denken daarmee denkt greep te hebben gekregen op het ongrijpbare NU met de gehele manifestatie. Het is echter niet zo!

Wanneer je met bijvoorbeeld meditatie ‘naar binnen gaat’ kom je bij een bewuste en aandachtige toepassing ervan tot het inzicht dat binnen ook oneindig is. De bedachte ‘grip op de realiteit’ blijkt denkbeeldig! (Uiteraard, het is denken)

Zowel binnen als buiten blijken oneindig en aangezien oneindigheid onverdeeld is, is binnen en buiten ook onverdeeld!!!

Wat betekent dit voor ons dagelijks leven? Dat ik en jij denkbeeldig zijn, we menen door de onderscheidde vormen afgescheiden wezens te zien maar realiseren ons niet dat ook dat een denkbeeld is! De ongelofelijk waarheid is dus dat alles een is. Alleen onze geconditioneerde gevormdheid doen ons geloven dat de wereld verdeeld is ‘de ontelbare vormen’. Dat is gewoonweg gewaar zijn die niet zonder contrasten kan bestaan.

De moeilijkheid in het belichaamde bestaan zit hem in de patronen van het gevormde (lees je lichaam inclusief al je conditionering) die leiden,om het zo uit te drukken, een ‘eigen’ leven en jij en ik zijn de toeschouwer van dat alles. Het verschil, zo er een verschil te ontdekken valt, is dat de ene ziel (het vernauwde stukje bewustzijn wat zich uniek weet te onderscheiden) hiervan volledig bewust of anders gezegd ontwaakt is en de ander niet. Uiteindelijk maakt het allemaal weinig uit want na de dood van het lichaam keert alles terug naar de oorspronkelijke staat om weer eens een opwachting te maken in een andere belichaamde staat om alles weer als nieuw mee te maken.

Een wonderlijk bestaan.