Zelfonderzoek om er achter te komen wat Advaita elementair betekent Is op diverse manieren uit te voeren. De eerste en meest directe methode is een onderzoek in te stellen met de vraag: wie ben ik? Dit onderzoek dient met uiterste nauwkeurigheid te geschieden ook moet men niet terugdeinzen voor onverwachte antwoorden of conclusies want de antwoorden die bij deze vraag opkomen en die serieus en diep zijn onderzocht zullen de meeste zoekers versteld doen staan.

Een andere methode is die van de meditatie. Wanneer deze correct uitgevoerd wordt zal men uiteindelijk terecht komen in de leegte die met diverse namen wordt aangeduid. De Sanskriet term: Sat Chit Ananda wijst met alle drie te termen naar ‘de Ene’ middels Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid. Vele zoekers menen hier een eindpunt te hebben bereikt maar de realiteit is absoluut anders, waarom? Omdat de realiteit niet een veranderlijke staat kan zijn! Reëel betekent dat wat ten alle tijden in iedere situatie voor iedereen onveranderlijk is. Sat, Chit, Ananda is een staat van zijn, ze komt op, is er en verdwijnt weer, dat kan dus nooit reëel zijn ongeacht hoe reëel ze aanvoelt. En daar zit hem nu juist te kneep: wij hebben geleerd dat alles wat tastbaar is, reëel is, maar dat is dus niet zo!

Wanneer je dus continue verlangd naar Sat, Chit Ananda kom je bedrogen uit. Het verword tot Fuck, Shit, Caramba en dat is toch niet wat jij wil?

Wat meditatie je toont is de ware staat (ik ben) en de vorm waarin deze zich uitdrukt. Wanneer je in dit beginsel onbevangen verwijlt zal je langzaamaan ontdekken dat wat je bent.

Een derde methodiek is een groep activiteiten welke onder de noemer yoga bij het grote publiek bekend zijn. Welke vorm van yoga voor jou het beste past en meest effectief is, is afhankelijk van de gesteldheid van het lichaam-geest systeem en voorkeuren en is per persoon verschillend. Er is een vorm genoemd HaTha yoga welke in Nederlands vertaald betekend Zon-Maan yoga en deze vorm is georiënteerd op het lichamelijke, mensen welke zich daartoe geroepen voelen kunnen hiermee inzichten verkrijgen over de werking van het lichaam-geest systeem. Een tweede vorm is karma yoga welke zich oriënteert op het geestelijke aspecten van wil en controle: in karma yoga is het ‘doel’ loslaten van controle om te komen tot totale overgave aan het leven. Naast karma yoga is er een andere vorm genaamd Bhakti yoga welke zich richt op liefde en overgave. Een andere yoga methodiek is Raja yoga welke zich richt op houding en ethos, in het kort geeft raja yoga je aanwijzingen over de wijze waarop je omgaat en leeft in een samenleving gecombineerd met introspectie. Raja yoga is niet zozeer een methodiek maar eerder een bundel van aanwijzingen welke, juist toegepast, zouden leiden tot zelf realisatie. Dan is er nog Jnana yoga welke zich richt op de filosofische aspecten van het wezen mens. Met deze vorm zal de beoefenaar een verdieping van inzicht krijgen door concentratie op filosofische ‘stellingen’ en vragen.

Naast al deze genoemde paden naar zelfrealisatie is er nog het spontane ‘pad’ waarbij iemand spontaan een inzicht krijgt in de werking en betekenis van het leven.

Het laatste pad is het pad wat uiteindelijk iedereen aangeboden krijgt welke het pad is van de dood of anders gezegd: het pad van de onomkeerbare overgang. De meeste beoefenaars van dit pad keren niet meer terug in de wereld maar er zijn uitzonderingen welke terugkeren en rapporteren dat ze zijn dood gegaan en een ervaring hebben opgedaan. Deze vorm van ervaren heet bijna dood ervaring maar ze komt ook wel voor bij omstanders van een mens die dood gaat, dit heet dan gedeelde dood ervaring. Over deze laatste onderwerpen is de laatste jaren enorm veel onderzoek en materiaal op het internet beschikbaar gekomen.