Denken bouwt zijn eigen waarheid en houdt daar aan vast als dat het de enige waarheid is. Binnen gedachten is het gedachte waar, wanneer je de gedachten gade slaat zonder er energie en aandacht aan de schenken zal je waarachtig worden dat gedachten als rookwolken opkomen en verdwijnen, elke gedachte lijkt oneindig belangrijk maar wanneer ze vervliegt en dus ophoud te bestaan sta je verbaasd van het vluchtige karakter en de illusie welke ze creëert.

Onderzoek gedachten en ontdek wat ze zijn, wanneer je serieus en nauwgezet observeert zal je ontdekken dat elke gedachte een speeltje van het bewustzijn is, gedachten kunnen elkaar oproepen en jou als toeschouwer de illusie geven van een samenhangend verhaal. Dit verhalende aspect van het intellect is een creërende kracht welke de gemanifesteerde wereld voedt.

De menselijke geest is als een reservoir voor gedachten en ideeën welke je voorkeur hebben, je hebt op basis van smaak en voorkeuren een geloofsysteem opgebouwd wat in werkelijkheid een filtermechanisme is om de werkelijkheid (welke in wezen ongedefinieerd is) zodanig te vertonen dat ze aan je smaak en voorkeur voldoet, werkelijk zien wat de realiteit is, is alleen weggelegd voor diegenen die er in zijn geslaagd alle smaak- en voorkeuren te doorzien en links te laten liggen. Dit is dan ook de reden dat ieder mens op zijn eigen manier leert, en dat leert wat op dat moment voor hem ‘hoorbaar’ is geworden.

Aangezien de leefwereld van de meeste mensen dus een gefilterde aangelegenheid is, is het gemakkelijk te doorzien dat mensen geloven en leren wat ze willen leren want leren is sterk verbonden met de wil. Dan is er nog de vraag: wat is (de) wil? Het antwoord is ontnuchterend eenvoudig, de wil is ook weer een gedachte…

Wat alle wereldreligies en alle wijzen je vertellen is dat het pad naar wijsheid en verlichting een pad is waarbij alle denken word getranscendeerd, zelfrealisatie is feitelijk niets anders dan doorzien dat Zelf geen object is dus ook geen gedachte of gevoel kan zijn. Ook is de waarneming feitelijk een objectieve aangelegenheid dus alle waargenomen zaken zijn niet wat je bent, wat je bent is onkenbaar, niet te definiëren en nimmer te vatten. Maar het is onmiskenbaar dat jij en ik dit zijn, wij Zijn realiteit, zie dus dat realiteit ongedefinieerd is en daarmee nooit ontstaat of vergaat!